Yükleniyor...

KALİTE

Günde 24 saat, haftada 7 gün, yılda 52 hafta çalışmak üzere kurulan NİL, bu çalışma sisteminin her dakikasını kalite çalışmalarıyla desteklemektedir.

Kalite sistemi Kalite El Kitabı, prosedür ve talimatlardan oluşmaktadır. Bu sistem 2003 yılında QS9000 Kalite Standardı Belgesi ile onaylanmıştır. Daha sonra 2006 yılında ISO/TS 16949 Kalite Sistem Belgesi, 2 minör hata ile alınmıştır. 2008 Yılı ara denetimi ile birlikte FOSFAT KAPLAMA da 16949 Belgesi kapsamına alınmıştır. 7 Mart 2017 tarihli ara denetim, 0 hata ile tamamlanmıştır.
Proseslerin tamamı bilgisayarlarla denetlenmekte ve kayıt yapılmaktadır. Kalite sistemimizin her noktası izlenebilir durumdadır. Prosesler, denetim ve kayıt sistemlerimiz ile ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyerek sistemimiz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Tekrarlanabilirlik

Parçalarınız için oluşturulan proses ve beklenen sonuç bilgileri bir kere bilgisayara kaydedilmekte ve parçanın her gelişinde bilgisayar sistemi ile donatılmış fırınlarımızda aynı işlemler tekrarlanabilmektedir.

Ölçülebilirlik

Denetlemede kullanılan tüm cihazlarımız izlenebilir şekilde kalibre edilmekte, günlük doğrulamaları yapılmaktadır. Yapılan ısıl işlemlerin sonuçları, her safhada denetlenmekte ve ölçülmektedir.

Denetleme Sistemi

Her vardiyanın başında Kalite Şefi bulunmaktadır. Prosesler parametreleri bilgisayarla otomatik olarak denetlenmektedir. Proseslerden çıkan sonuçlar, konularının uzmanı Kalite Şefleri tarafından kalibrasyonu ve vardiya başı doğrulamaları yapılmış cihazlarla, kontrollü ortam sağlanmış laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir. Çıkış denetimi yapılmamış veya sorunlu ürünlerin tarafınıza ulaşmasını engellemek üzere, bilgisayarda, irsaliye kesilmesini önleyen yazılım geliştirilmiştir.

İzlenebilirlik

  • Her firma için benzersiz bir kod
  • Her firmanın her parçası için benzersiz bir kod
  • Her parçanın her gelişi için benzersiz bir kod
  • Her ısıl işlem şarjı için benzersiz bir kod
verilerek izlenebilirlik sağlanmaktadır. Göndermiş olduğunuz parçanın ısıl işlem tarihçesini öğrenmek için aşağıdaki bilgilerden herhangi birisini vermeniz yeterlidir;
  • Parçanızı gönderdiğiniz tarih veya
  • İrsaliye Numaranız veya
  • Bizim size gönderdiğimiz tarih veya
  • Bizim size kestiğimiz irsaliye numaramız veya
  • Her paketin üzerinde size gelen şarj numarası
Birbirine bağlanmış bilgisayarlı kayıt sistemimiz parçanızın ısıl işlem proses ve sonuç bilgilerine derhal ulaşmamızı sağlamaktadır.